Alberta Representative To United States Rob Merrifield